Strafrecht

Mrhendriks Strafrecht01

Als u op welke wijze dan ook te maken krijgt met politie of justitie, is het van belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium wordt geïnformeerd over uw rechten door een strafrechtadvocaat. Een eventueel afgelegde verklaring of gegeven toestemming kan immers later tegen u worden gebruikt. Monique Hendriks kan u adviseren over de in te nemen procespositie en kan tegenwicht bieden aan de overheid die vergaande inbreuken op uw privacy kan maken. Klik hier voor meer informatie.

Mr hendriks button 1

Mrhendriks Strafrecht03