06 – 53880494 info@mrhendriks.nl

Psychiatrisch patiëntenrecht

(WVGGZ / WZD / WFZ)
Laat u tijdig en goed voorlichten.

In dit soort zaken gaat het vaak om heel kwetsbare cliënten. Het gaat om cliënten met een stoornis wiens gedrag leidt tot ernstig nadeel voor henzelf en/of voor anderen. Denk daarbij aan verwarde mensen, mensen met een verstandelijke handicap of met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen.

De rechter kan voor deze kwetsbare cliënten een machtiging afgeven om verplichte zorg te kunnen gaan verlenen. Het kan daarbij gaan om het verplicht accepteren van hulpverlening, het moeten innemen van medicatie en zelfs om een gedwongen opname. De vormen van verplichte zorg kunnen heel verstrekkend zijn, dus laat u tijdig en goed voorlichten.

Mr Hendriks is aangesloten bij:

Neem contact op voor een gratis oriënterend gesprek

Laat uw telefoonnummer of e-mailadres achter